Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van deze website is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen die hierna uiteengezet worden. Door op onderstaande knop “Ik aanvaard bovenstaande voorwaarden” te klikken en door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de vermelde voorwaarden en beperkingen.

 

  • Deze website bevat informatie, documenten en bronnen (samen de “Inhoud” genoemd) over de Green Growth Bonds die door de Wereldbank (International Bank for Reconstruction and Development) uitgegeven kunnen worden in het kader van haar wereldwijde programma voor schulduitgifte (het “Programma“). De voorwaarden bij die uitgifte worden beschreven in de prospectus van 28 mei 2008 van dat Programma (de “Prospectus“) en in haar “Final Terms“. Wanneer de Inhoud verschilt van de informatie die in de Prospectus en de Final Terms te vinden is, heeft de informatie uit de Prospectus en de Final Terms voorrang.
  • De Inhoud wordt enkel ter informatie aangeboden en moet niet als een aanbod of offerte, als een juridisch, fiscaal of ander advies, of als het aanbevelen van een bepaalde transactie gezien worden. De Inhoud vormt geen aanbeveling om in Groene Obligaties of andere beoogde effecten te investeren. Hij biedt enkel informatie en wil de aankoop van financiële producten niet aanbevelen, noch het intekenen aanbieden.
  • Elk aanbod om in te tekenen zal gebeuren op basis van de Prospectus en de Final Terms die door de Emittent of in naam van de Emittent voorbereid worden. De beslissing om in de Green Growth Bonds te investeren dient niet op basis van de Inhoud genomen te worden, maar op basis van de Prospectus en de Final Terms.
  • De Wereldbank wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om de Inhoud actueel of vrij van fouten of virussen te houden, of om een ononderbroken toegang tot deze website te verzekeren – waarbij deze laatste (net als de Inhoud) “as is” aangeboden wordt. De Inhoud is enkel actueel op diens publicatiedatum.
  • De Wereldbank is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in enig deel van de Inhoud, met inbegrip van de Inhoud die (via verwijzing of link) in de websites van derden geïntegreerd is. Zij doet geen enkele uitspraak, noch geeft ze enige garantie van welke aard ook inzake de Inhoud of de websites van derden, of producten of diensten die in de Inhoud of op de websites van derden vermeld of aangeboden worden./li>
  • Het is mogelijk dat de Green Growth Bonds en andere effecten die in de Inhoud vermeld worden, in bepaalde landen of aan bepaalde personen niet verkocht mogen worden. Het is verboden de Inhoud te bekijken vanuit landen waar die illegaal is. Personen die ervoor kiezen deze website te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetten van hun land.
  • Voorbehouden rechten. De ganse Inhoud (met inbegrip van, meer bepaald, de grafische elementen, de icoontjes en het algemene uitzicht van de website en de Inhoud) is eigendom van de Wereldbank. De Wereldbank doet van geen enkel van haar eigendomsrechten op de Inhoud afstand, met inbegrip van, meer bepaald, de auteursrechten, merknamen en andere intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele gebruiker van deze website mag enig deel van deze website of van de Inhoud doorverkopen, opnieuw publiceren, afdrukken, downloaden, kopiëren, doorgeven of weergeven (via een html-“kader” of andere), zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wereldbank. Het in redelijke mate kopiëren of afdrukken voor individueel gebruik is niettemin toegelaten. De beschikbaarheid van alle of een deel van de Inhoud via deze website vormt op geen enkele wijze een overdracht van de auteursrechten, merknamen of andere intellectuele eigendomsrechten vanwege de Wereldbank naar enige gebruiker van de website of derden.