Gelieve hier te klikken voor de vorige uitgiften.

Mechanisme

Samengevat

 • Einddatum: 8 juli 2024
 • Recht op terugbetaling op einddatum van 100 % van het kapitaal in US dollar2
 • Nominale waarde: 100 US dollar
 • Variabel rendement op einddatum gelinkt aan de prestatie van de Ethical Europe Climate Care Index3

Concept

World Bank Green Growth Bond 07/2024 is een gestructureerde obligatie gekenmerkt door:

Een beperkte inschrijvingsperiode

Inschrijving op de World Bank Green Growth Bond 07/2024 is enkel mogelijk vanaf 16 november 2015 om 9.00 uur tot 29 december 2015 om 16.00 uur (behoudens vervroegde afsluiting)1.

Een vooraf bepaalde looptijd

World Bank Green Growth Bond 07/2024 is ontwikkeld met een looptijd van acht en een half jaar, tot 8 juli 2024. Op de einddatum wordt het product terugbetaald conform de hieronder vermelde voorwaarden.

 

Verkoop van de Obligaties voor de einddatum is mogelijk, maar de liquiditeit is niet gegarandeerd en het valt niet te voorspellen a priori of de belegger winst of verlies maakt.

Een terugbetalingspremie op einddatum bepaald door een enkele parameter

De eventuele terugbetalingspremie is gelinkt aan de prestatie van de Ethical Europe Climate Care Index4.

Hoe wordt de terugbetalingspremie berekend?

 • Op de initiële observatiedatum wordt de slotkoers van de Index genoteerd en vastgesteld als initieel niveau.
 • Gedurende de laatste 31 maanden vóór de einddatum worden op de maandelijkse observatiedata de slotkoersen van de index genoteerd en vergeleken met het initiële niveau. Het resultaat van die vergelijking is de prestatie van de index op elke maandelijkse observatiedatum. De «Vastgestelde Prestatie» is dan het gemiddelde van deze prestaties.
 • Op de einddatum ontvangt u:
  het kapitaal2
  +
  een terugbetalingspremie gelijk aan de Vastgestelde Prestatie2-4, als deze laatste positief is.
  Als de Vastgestelde Prestatie negatief is, wordt geen enkele terugbetalingspremie gestort, maar ontvangt u niettemin:
  het kapitaal2

Voorbeelden

De volgende scenario’s zijn louter informatief. Deze hypothetische analyse mag niet worden gezien als een weerspiegeling van reële resultaten van de Index of Obligaties in het verleden of in de toekomst. De actuariele rendementsvoeten uit de bovenstaande scenario’s zijn berekend in US dollars, voor belastingen en andere onkosten die kunnen worden aangerekend door financiele tussenpersonen en gebaseerd op de inschrijvingsprijs van 102%.

Negatief scenario

 • De Index volgt een neerwaartse trend.
 • De Vastgestelde Prestatie, gelijk aan het gemiddelde van de 31 prestaties van de Index, bedraagt -20,0% in vergelijking met het initiële niveau.
 • Op de einddatum ontvangt u: 100,0 %2 van het kapitaal

De bruto actuariële rendementsvoet bedraagt -0,23%2.

Gemiddeld scenario

 • De Index volgt een opwaartse trend.
 • De Vastgestelde Prestatie, gelijk aan het gemiddelde van de 31 prestaties van de Index, bedraagt +12,8% in vergelijking met het initiële niveau.
 • Op de einddatum ontvangt u: Het kapitaal + 12,8 % = 112,8 %2-4 van het kapitaal

De bruto actuariële rendementsvoet bedraagt +1,19%2.

Positief scenario

 • De Index volgt een opwaartse trend.
 • De Vastgestelde Prestatie, gelijk aan het gemiddelde van de 31 prestaties van de Index, bedraagt +38,4% in vergelijking met het initiële niveau.
 • Op de einddatum ontvangt u: Het kapitaal + 38,4 % = 138,4 %2-4 van het kapitaal

De bruto actuariële rendementsvoet bedraagt +3,66%2.

1
Overeenkomstig de Final Terms.
2
Onkosten en belastingen niet inbegrepen, uitbetaald in US dollars, en daardoor onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling van de Wereldbank.
3
«Ethical Europe Climate Care Index» is een handelsmerk dat de eigendom is van SOLACTIVE AG. ISIN-code: DE000SLA03W2. Deze Index is een index van het type «Price Return». Dit betekent dat de dividenden van de aandelen in die index, hierin niet worden herbelegd en dus geen rechtstreekse invloed hebben op de prestatie ervan.
4
Onderhevig aan bronbelasting.