Gelieve hier te klikken voor de vorige uitgiften.

Wat is een Groene Obligatie van de Wereldbank?

Wat is de Wereldbank?

De International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), algemeen bekend als «de Wereldbank», werd opgericht in 1944 om de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog te financieren. Tegenwoordig werkt de Wereldbank met landen met een gemiddeld inkomen om armoede te verminderen en een gedeelde welvaart te bevorderen door hen te voorzien van financiering en kennis.   De Wereldbank steunt duurzame ontwikkeling, armoedevermindering en inclusieve groei in een reeks van sectoren, waaronder: landbouw en voedselzekerheid, onderwijs, energie, financiën, handel en industrie, gezondheidszorg en sociale voorzieningen, wetgeving en bestuur, transport, en water en sanitaire voorzieningen. De projecten van de Wereldbank zijn onderworpen aan een rigoureus beoordelings- en goedkeuringsproces, met onder meer een vroegtijdig onderzoek naar de milieutechnische en sociale impact en de ontwikkeling van concrete schadebeperkende initiatieven. Projecten die in aanmerking komen voor financiering met Groene Obligaties maken deel uit van de activiteiten van de Wereldbank die erop gericht zijn om duurzame ontwikkeling te promoten, met als belangrijkste doelstelling het aanpakken van de impact van de klimaatverandering.   Het hoofdkantoor van de Wereldbank is gevestigd op het adres The World Bank, 1818 H Street, NW Washington, DC 20433, Verenigde Staten.

Waarom creëerde de Wereldbank Groene Obligaties ?

De klimaatverandering treft ons allemaal. Maar verwacht wordt dat de ontwikkelingslanden het hardst zullen worden getroffen. De mogelijke impact van de klimaatverandering op de temperaturen, neerslagpatronen en zeespiegels en de toename van weersgerelateerde rampen hebben negatieve gevolgen voor de landbouw, voedselproductie en waterbevoorrading. De recente vooruitgang in de strijd tegen armoede, honger en ziekte staat op het spel, evenals het leven en inkomen van mensen in ontwikkelingslanden.   De aanpak van dit enorme probleem moet tweeledig zijn: mitigatie om het onbeheersbare te vermijden en adaptatie om het onvermijdbare te beheersen, zonder daarbij de sociale dimensies uit het oog te verliezen.   Om de klimaatverandering aan te pakken is een ongeziene wereldwijde samenwerking over de grenzen heen vereist. De World Bank Group helpt de ontwikkelingslanden te ondersteunen en draagt bij tot een wereldwijde oplossing.

Wat maakt de Groene Obligaties van de Wereldbank ‘groen’?

Alle Wereldbank-obligaties ondersteunen duurzame ontwikkeling, het verminderen van de armoede en inclusieve groei.  De Groene Obligaties van de Wereldbank zijn een deelverzameling van onze duurzame investeringsopportuniteiten die vooral toegespitst zijn op klimaatmitigatie en -adaptatie.  De belangrijkste kenmerken van de Groene Obligaties van de Wereldbank zijn:

 

  • Met de opbrengsten van deze obligatie, worden een geheel van projecten gefinancierd die erop gericht zijn de impact van de klimaatverandering te beperken of de getroffen bevolking te helpen zich aan te passen aan de gevolgen ervan. (Er is geen specifieke toewijzing van de opbrengsten van de Groene Obligatie aan een specifiek project)2.
  • De projecten worden zorgvuldig uitgekozen door de Wereldbank, op basis van selectiecriteria die onderworpen zijn aan een onafhankelijk onderzoek door CICERO (Center for International Climate and Environmental Research van de Universiteit van Oslo).
  • De projecten worden opgevolgd gedurende hun implementatie: overheidsinstanties analyseren de voortgang van de projecten en de Wereldbank houdt toezicht op de verschillende fasen van de verwezenlijking van de projecten.

Welke beleggingsopportuniteit bieden de Groene Obligaties van de Wereldbank?

De Groene Obligaties van de Wereldbank bieden de mogelijkheid om te investeren in klimaatoplossingen via een hoogwaardige obligatie.   De Groene Obligaties hebben dezelfde uitstekende AAA-kredietrating als de andere obligaties van de Wereldbank.   Sinds de lancering van de eerste Groene Obligatie in 2008 heeft de Wereldbank al meer dan 8,5 miljard US dollar opgehaald via ongeveer 100 Groene Obligaties wereldwijd in 18 verschillende valuta.   De opbrengsten van de Groene Obligaties worden gebruikt om projecten in de lidstaten te ondersteunen die voldoen aan specifieke criteria inzake klimaatadaptatie en –mitigatie.

Reacties op de Groene Obligaties

Doris Herrera-Pol

Directeur en Hoofd Global Capital Markets bij de Wereldbank

«Groene obligaties brengen een geëngageerde groep beleggers samen om koolstofarme ontwikkeling te financieren. De nieuwste World Bank Green Growth Bonds vormen de volgende stap in de ontwikkeling van deze markt omdat ze particuliere beleggers aantrekken die willen profiteren van de financiële prestatie van een duurzame aandelenindex, terwijl ze tegelijk klimaatgerichte activiteiten ondersteunen in lidstaten van de Wereldbank.»

Nicolás Estupiñán

Viceminister van Transport van Colombia, die met de Wereldbank heeft samengewerkt aan het programma van Colombia rond stedelijk vervoer

«We merken duidelijke veranderingen in de levenskwaliteit van de mensen. Hun reistijd is aanzienlijk verminderd. Andere indicatoren zijn onder andere een stijging in de tewerkstelling en een daling in negatieve gevolgen zoals sterfgevallen als gevolg van transportgerelateerde ongevallen.»

Frank R.

Belegger in groene obligaties

«Als ik beleg in Groene Obligaties, weet ik dat de middelen zullen worden gebruikt om projecten te financieren die echt een impact hebben op het milieu en op het leven van de getroffen mensen. Bovendien, met de World Bank Green Growth Bonds vertrouw ik mijn belegging toe aan de Wereldbank, die de veiligste rating van de markt heeft.»

1
Overeenkomstig de Final Terms.
2
Een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van het opgehaalde kapitaal en van de in aanmerking komende projecten vindt u in de Final Terms.
Meer informatie over de projecten die met de Groene Obligaties van de Wereldbank worden gesteund, vindt u op de website http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/MoreGreenProjects.html
en in het verslag «World Bank Green Bond impact»: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf